Vivaldi Browser

Զրո հետևում։
Միլիոն տարբերակ այն Ձեզ հարմարեցնելու։

Նոր Vivaldi բրաուզերը պաշտպանում է Ձեզ հետևումից, արգելափակում է անցանկալի գովազդները և Ձեզ է տալիս ղեկը՝ յուրահատուկ ներկառուցված ֆունկցիաների շնորհիվ։ Ներբեռնեք Vivaldi-ն ու նավարկեք արդյունավետ։

Ներբեռնել Vivaldi

Also available for Android

Protection from trackers

Vivaldi blocks sites from tracking you around the web so that you can browse privately because online privacy is as important as security.

Built-in ad blocker

Vivaldi gives you the option to block ads right in your browser – no extensions needed. Block all ads or adjust per site.

Secure sync with end-to-end encryption

Sync your bookmarks, passwords, extensions, and more across all your devices. Data is encrypted on your device using a password that is never sent to us.

Tab stacking, tab tiling and vertical tabs

Get tabs to work for you! Vivaldi gives you full control of how you group, display and interact with tabs. Select a bunch of tabs and apply commands to all of them, display tabs side by side, display tabs vertically, stack tabs, and much more.

What others say about Vivaldi

 • Խոնարհվում եմ ցանկացած կնոջ կամ տղամարդու առջև, որը պայքարում է ծրագրերի պրիմիտիվացման դեմ։

  Andrew Orlowski

  Andrew OrlowskiThe Register

 • Vivaldi-ում ի սկզբանե առկա են փոփոխելիության չափազանց մեծ հնարավորություններ։

  Jake Swearingen

  Jake SwearingenNew York Magazine

 • Երբ սկսեք հետազոտել Vivaldi-ի տարատեսակ օգտագործման եղանակները, կնկատեք կառավարման այնպիսի նրբություններ, ինչպիսիք այլ տեղերում չեք տեսնի։

  Scott Gilbertson

  Scott GilbertsonArs Technica

 • Եթե երբևէ ցանկացել եք ունենալ ավելի կառավարելի պատմություն Ձեր բրաուզերում, հիմա Դուք ունեք դա Vivaldi-ում։

  Jack Wallen

  Jack WallenTechRepublic

 • Vivaldi is a browser for 'power users', geeks and techno-freaks, though there’s nothing to stop anybody else from using it.

  Jack Schofield

  Jack SchofieldThe Guardian

Favorite websites and apps in the sidebar

Get quick access to your favorite chat apps, social feeds and news sites. Add as many as you like to your sidebar, and rearrange with drag 'n' drop.

Customizable keyboard shortcuts

Use your keyboard to browse faster! Customize keyboard shortcuts. Enable single key keyboard shortcuts for even faster access to your favorite commands and content.

Quick commands

Control everything from one place. You’ll love it. Use Vivaldi’s universal search to find open tabs, bookmarks, entries in your browsing history, and more.

Notes manager

Գրառեք մտքին եկածը բրաուզերի կողային վահանակում՝ օգտագործելով Նոթերը։ Ձևաչափեք տեքստը Markdown-ով, ավտոմատ կերպով կցեք սքրինշոթներ և ավելին։

Dark or light

Օգտագործեք ներկառուցված մուգ ոճը կամ ստեղծեք Ձերը զրոյից։ Vivaldi բրաուզերը կարող է անգամ հետևել Ձեր օպերացիոն համակարգի ոճին ու ինքնուրույն կատարել անցումը բաց և մուգ ոճերի միջև։

Pop-out video

Keep videos floating above other windows and applications. Pop-out video (Picture in picture) lets you follow the action while you carry on browsing in your other tabs.

Chrome extensions

Even though Vivaldi can be customized to no end, there’s always that little bit of functionality you may want to add to it. Chrome Web Store extensions work in Vivaldi browser!

Full-page screenshot capture

Ստացեք սքրինշոթներ ամբողջական վեբ էջերից կամ պատուհանի որևէ հատվածից՝ օգտագործելով արտապատկերման ներկառուցված գործիքը։ Հեշտությամբ պահպանեք կամ կիսվեք Ձեր էկրանի պատկերով։

Post on Instagram from your computer

Post on Instagram from your computer without changing settings or downloading extensions.

Go mobile with Vivaldi

With an integrated ad blocker, tracking protection, unique desktop-style tabs, encrypted sync, and more useful built-in features, Vivaldi on Android is made for you.

Vivaldi Android-ի համար
Vivaldi Team

What we believe in

Vivaldi is owned by its employees. And we plan to keep it that way.

Having no external investors gives us the freedom to listen to our users and, together with them, build the browser they deserve. We don´t track you and we will never sell your data.

What we believe

Join Vivaldi’s community

Our community is used by thousands of people each day. Shape Vivaldi’s development, get browser help, share tips and tricks, and talk with like-minded people.

Join our community

Ready to give Vivaldi a try?

Ներբեռնել Vivaldi