Tải về Vivaldi

Mạnh mẽ và Cá nhân hoá


Tải về Vivaldi 1.15 dành cho Windows


Tải về Vivaldi cho những hệ điều hành khác


Trình duyệt Vivaldi hoạt động được trên Windows, Mac và Linux. Để tải về Vivaldi cho một hệ điều hành khác với hệ điều hành bạn hiện đang sử dụng, hãy chọn từ danh sách những phiên bản mới được tạo dưới đây.