Изтегляне на Vivaldi

Мощен и нагласяем


Изтегляне на Vivaldi 1.15 за Windows


Изтегляне на Vivaldi за други операционни системи


Браузърът Vivaldi работи под Windows, Mac и Linux. Ако изтегляте Vivaldi за платформа, различаваща се от текущата, с която сте, моля, посочете я в списъка с компилации по-долу.