Báo chí & Truyền thông

Hãy sử dụng những tài nguyên này trong các ấn phẩm của bạn. Trường hợp bạn cần phiên bản hoặc tài nguyên khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Tải về Bộ Báo chí

Thông tin báo chí

Biểu tượng & Biểu trưng

Biểu tượng Ứng dụng Vivaldi

Ảnh

Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Đội Vivaldi, chuyến dã ngoại đường bộ ở Băng Đảo

Hình nền

Hình nền Sương khói trên Vivaldi
Hình nền Màu sắc trên Vivaldi
Hình nền Ngôi sao Vivaldi

Nhóm Biểu trưng Thị trường Trình duyệt

Sáu trình duyệt trong một vòng tròn
Sáu trình duyệt trên một hàng

Ảnh chụp màn hình

Trang Chào mừng Vivaldi
Lệnh Tắt trên Vivaldi
Vivaldi với thanh Tab ở Bên trái
Chồng Tab Lợp trên Vivaldi
Speed Dial trên Vivaldi
Bảng điều khiển Ghi chú trên Vivaldi
Vivaldi Khi tắt 'Hiển thị Giao diện Người dùng'
Vivaldi với Giao diện Người dùng Màu sáng
Vivaldi với Giao diện Người dùng Sẫm màu
Trình quản lý Dấu trang trên Vivaldi
Bảng điều khiển Dấu trang trên Vivaldi
Bảng điều khiển Web trên Vivaldi
Chủ Đề của Vivaldi
Trình Đọc Vivaldi
Lịch sử truy cập trên Vivaldi, danh sách
Lịch Sử Truy Cập trên Vivaldi, khung nhìn tháng
Bảng điều khiển Lịch Sử Truy Cập trên Vivaldi