Преса и медии

Можете свободно да използвате наличните материали във вашите публикации.
Ако имате нужда от техни версии или от нещо допълнително, моля, пишете до [email protected].

Изтегли комплекта

Ресурси за пресата

Икона и лого

Икона на приложението Vivaldi

Снимки

Йон С. фон Течнер
Йон С. фон Течнер
Йон С. фон Течнер
Jon S. von Tetzchner
Йон С. фон Течнер
Част от екипа на Vivaldi на излет в Исландия

Тапети

Тапет на Vivaldi с дим
Тапет на Vivaldi в цвят
Тапет на Vivaldi със звезди

Лога на браузърите на пазара

Шестте браузъра по кръг
Шестте браузъра в линия

Екрани

Първи стъпки във Vivaldi
Бързи команди във Vivaldi
Vivaldi с лента на разделите отляво
Поделен куп с раздели във Vivaldi
Номератор във Vivaldi
Панел Записки във Vivaldi
Работа във Vivaldi без интерфейс
Vivaldi с интерфейс в светло оцветяване
Vivaldi с интерфейс в тъмно оцветяване
Диспечер на отметките във Vivaldi
Панел Отметки във Vivaldi
Панели във Vivaldi
Теми към Vivaldi
Vivaldi в режим на четене
История на Vivaldi: списъчен изглед
История на Vivaldi: месечен изглед
Панел История във Vivaldi