با ما در ارتباط باشید

برای ارتباط با ما می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید، ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود.

به منظور مطرح نمودن سوالات خود در زمینه‌ی مطبوعات، رسانه‌ها، مشارکت و سایر مسائل عمومی از این فرم استفاده کنید. برای ایجاد گزارش باگ اینجا را ببینید، ویا ارسال یک ویژگی درخواستی اینجا.Norway

c/o Det Lille AS
P.O. Box 7008 Majorstuen
0306 Oslo

Iceland

Innovation House
Eiðistorg 13-15, 3rd floor
170 Seltjarnarnes

US

Innovation House
18 Norman Ave
Gloucester MA 01930