Personvern og sikkerhet

Privacy by design

We don't track you

Vivaldi-nettleseren hindrer nettsteder og reklame fra å spore deg rundt på nettet, så du kan surfe privat og sikkert.

Keep your private data private

Websites you visit, cookies and temporary files will not be stored by Vivaldi when you browse in a Private Window.

Find out more about Private Browsing

A safer way to Sync

Å lage nettleseren er vår jobb. Hvordan du bruker den angår ikke oss. Vi mener unødvendig innsamling av data er farlig, og det hører ikke hjemme i en nettleser.
Finn ut mer om personvern

Search matters

Your choice of search engine can have a big impact on your privacy online. We've included a separate default search engine for Private Windows so that you can get the privacy you deserve.

Find out more about Search

En tryggere måte å synkronisere på

Alle nettleserdata du synkroniserer mellom enheter sendes med ende-til-ende-kryptering. Data blir kryptert med et passord som ikke sendes til oss.

Download Vivaldi

Søkingen din betyr noe

Ditt valg av søkemotor kan ha stor innvirkning på om personvernet ditt ivaretas på nett. Vi har inkludert en separat standard søkemotor for privat nettlesing så du kan få personvernet du fortjener.

Finn ut mer om Søk


Vivaldi tar personvern mye mer alvorlig enn de andre nettleserne jeg har testet.

Scott Gilbertson  Ars Technica