Åpent brev: Forbud mot overvåkningsbasert reklame

Dette brevet er sendt av 14 bedrifter til EU og amerikanske myndigheter for å oppfordre dem til å iverksette tiltak for å forby overvåkingsbaserte annonser.

Nylig publiserte Forbrukerrådet en rapport som ba om forbud mot overvåkningsbaserte annonser. I solidaritet sendte vi et brev onsdag 7. juli til EU og USAs regulatoriske myndigheter for å oppmuntre dem til å iverksette tiltak under lovgivende sesjoner og eventuelle relevante personverndiskusjoner.

TIDEN HAR KOMMET FOR Å FORBY OVERVÅKNINGSBASERTE ANNONSER

Overvåkingsbasert annonsering gjennomsyrer internett i dag, og skaper en rekke svært problematiske problemer for både forbrukere og bedrifter.

23. juni oppfordret en bred koalisjon av forbrukerrettighetsorganisasjoner, sivile rettighetsgrupper, frivillige organisasjoner, så vel som akademikere, forskere, personverneksperter og entusiaster tilsynsmyndigheter til å stoppe den inngripende og personvernfiendtlige praksisen knyttet til overvåkningsbasert annonsering.

I EU oppfordret de tilsynsmyndigheter til å vurdere et forbud mot overvåkningsbasert annonsering som en del av loven om digitale tjenester (Digital Services Act). I USA oppfordret de lovgivere til å vedta omfattende personvernlovgivning. Vi er en gruppe bedrifter som skriver til deg i dag for å vise vår støtte til dette initiativet. Vi representerer små, mellomstore og store bedrifter som alle tror – og beviser daglig – at det er mulig å drive lønnsomme selskaper uten å utnytte privatlivets fred til enkeltpersoner.

I tillegg til de tydelige personvernproblemene forårsaket av overvåkingsbasert annonsering, er det også skadelig for forretningslandskapet.

I den overvåkningsbaserte annonseringsmodellen kan noen få aktører oppnå konkurransefortrinn ved å samle inn data på tvers av nettsteder og tjenester. Dominerende plattformaktører kan misbruke sine posisjoner ved å gi preferanse til sine egne tjenester.

Denne fremgangsmåten undergraver konkurransen på en alvorlig måte og tar inntektene fra innholdsskapere. Konkurransebegrensende oppførsel og effekter tjener til å forankre dominerende aktørers posisjoner mens komplekse forsyningskjeder og ineffektive teknologier fører til tapte inntekter for annonsører og utgivere.

Det er også vanskelig for forbrukerne å skille mellom ‘gode’ og ‘dårlige’ aktører i den digitale sfæren, noe som betyr at legitime aktører, blant dem mange små og mellomstore bedrifter, blir direkte berørt av handlinger fra skruppelløse selskaper.

Dette skader forbrukere og bedrifter og kan undergrave viktige demokratiske pillarer.

Selv om vi erkjenner at reklame er en viktig inntektskilde for innholdsskapere og utgivere på nettet, rettferdiggjør dette ikke de enorme kommersielle overvåkingssystemene som ble satt opp i forsøk på å «vise riktig annonse til riktige personer».

Det finnes andre former for reklameteknologi, som ikke er avhengig av å spionere på forbrukere, og alternative modeller kan implementeres uten å påvirke inntektene vesentlig. Tvert imot – og som vi kan vitne om – kan bedrifter trives uten personverninngripende praksis.

Vi oppfordrer deg til å ta stilling og forby overvåkningsbasert annonsering.

Med vennlig hilsen,

 • Vivaldi Technologies, Jon von Tetzchner, administrerende direktør og Tatsuki Tomita, operasjonell direktør
 • Fastmail Pty Ltd, Bron Gondwana, administrerende direktør
 • Conva Ventures Inc., dba. Fathom Analytics., dba. Fathom Analytics, Jack Ellis & Paul Jarvis, direktører
 • Proton Technologies AG, Dr. Andy Yen, administrerende direktør
 • Tutao GmbH, dba. Tutanota, Matthias Pfau, medstifter og administrerende direktør
 • DuckDuckGo, Inc., Gabriel Weinberg, grunnlegger og administrerende direktør
 • Disconnect Inc., Casey Oppenheim, medstifter og administrerende direktør
 • Mojeek Limited, Colin Hayhurst, administrerende direktør
 • Ecosia GmbH, Christian Kroll, administrerende direktør
 • Startpage & StartMail, Robert E.G. Beens, medstifter og administrerende direktør
 • Nextcloud GmbH, Frank Karlitschek, grunnlegger og administrerende direktør
 • Kobler, Erik Bugge, administrerende direktør
 • Strossle International, Håkon Tillier, administrerende direktør og Rickard Lawson, CMO
 • Mailfence, Patrick De Schutter, medstifter og administrerende direktør

Kom deg unna Big Tech og ha det gøy samtidig.

Download Vivaldi