Personalització

Un navegador que us posa al control

És el vostre navegador

Creeu un flux que sigui únicament vostre amb dreceres personalitzables, gestos i comportaments que no trobareu a cap altre lloc. Vivaldi s'adapta a l'usuari, no a la inversa.

Descarrega Vivaldi

Trobis com a casa

Canvieu l'aparença del vostre navegador amb infinites opcions de disseny. Usant temes, pàgines d'inici totalment personalitzables i molt més, finalment podeu tenir un navegador que us pertanyi.

Les extensions també funcionen

El nostre objectiu és proporcionar tantes funcionalitats integrades com sigui possible, però també el podeu ajustar encara més amb extensions de la botiga web de Chrome.

Quan comenceu a aprofundir en les diferents formes d'usar Vivaldi, descobrireu un nivell de control refinat que no trobareu enlloc més.

Scott Gilbertson

Scott GilbertsonArs Technica