Recently reported issues

  • Minified React error #185 Crash if "autocomplete best result" is turned on. This is my issue
  • [Crash][macOS] Fails to open under macOS 14 (Sonoma) for some users. This is my issue
  • Vivaldi not blocking ads on Youtube. This is my issue
  • Workspace function malfunctions sometimes and the tabs in each workspaces just moves back to the default workspace. This is my issue

Report a Bug

Before you fill out the form below, we kindly ask you to do the following:

Please write your bug reports in clear English.

Fields marked with * are required.

Attach a screenshot or crash log

Experiencing a crash? Please share your crashlogs as explained here.
Maximum file size (8MB). Authorized files extensions: txt, dmp, jpg, png, zip, tar.bz2, tar.xz.

The latest stable release of Vivaldi is: 6.8 - Download it here if you are using an older version.
Your current browser is as reported by User Agent string:

Got more on your mind?

Come talk to us on our Forum, Telegram and Discord channels.

Hur hanterar vi dina data?

Felrapporter från sådana som dig hjälper oss att göra Vivaldi bättre och bättre.

När du sänder in en felrapport med det här formuläret skapas en rapport i vårt felrapporteringssystem. Vi använder en programvara som heter Jira och vi har våra servrar på Island.

Felrapporter hanteras av Vivalditeamet och en liten grupp av frivilliga testar. Alla teammedlemmar och frivilliga har skrivit under på icke-upplysningsavtal (non-disclosure agreements). Alla data du sänder in (däribland din e-postadress) är synliga för vårt team och testarna.

Om vi har frågor om problemet eller behöver mer information för att rätta det kan det hända att vi tar kontakt per e-post. Under tiden tackar vi igen för att du hjälper oss att göra Vivaldi ännu bättre!

Om du vill läsa mer om hur vi fixar fel på Vivaldi, se det här blogginlägget.