Поща на Vivaldi

Мощен пощенски клиент, вграден направо във вашия браузър

Поща на Vivaldi улеснява организирането на писма от множество профили, пощенски списъци и канали от една‑единствена кутия.

Изтегли Vivaldi

Всички профили на едно място

Поддръжката на IMAP и POP3 позволява да интегрирате почти всеки доставчик на електронна поща.

Записваеми търсения

Може да запишете търсенията като филтри. Няма нужда всеки път да изобретявате колелото.

Нареждане в опашката

Нареждате писма в опашката на Изходящи и ги изпращате пакетно, когато сте готов.

Управляеми събития

Изпращате и получавате плавно покани за събития от събрата на Поща, календара на Vivaldi.

Вижте Поща на Vivaldi в действие

Гледището на Vivaldi е просто — трябва да имате контрол над това как изглежда, се усеща и работи пощенският клиент.

Отключете потенциала на вашата кутия

Сравнете Поща на Vivaldi с други популярни пощенски клиенти и се убедете сами в разликата.

Сравнение на пощенските клиенти

Надраснете папките

Едно писмо може да се показва в много на брой „папки“ или изгледи. Не си губете времето да ровите от папка в папка. Вместо това се съсредоточете върху създаването на изгледи, които да показват главните писма.

С доверие от милиони потребители

Липсата на външни инвеститори ни дава свобода да чуем потребителите си и заедно да изградим браузъра, който те заслужават.

2 400 000+Редовни потребители
1 400 000+Членове на общността
0Външни инвеститори

Зарежете техгигантите с усмивка

Изтегли Vivaldi