Tame your tabs

Go ahead. Open as many tabs as you want.
These built-in tools put you in full control.

Preneste listy na ďalší level, doslovne

Usporiadajte si svoje listy pomocou dvojúrovňového zoskupovania. Skupiny listov sú skvelým spôsobom ako si udržať poriadok medzi veľkým počtom otvorených listov.

Akonáhle sú listy zoskupené, odkývajú sa ďalšie možnosti: zadajte názov zoskupenia, dlaždicujte listy alebo ich všetky uspite. Je to na vás!

Vertical tabs

Umiestnite lištu listov na ľavú alebo pravú stranu. Mať listy zobrazené vertikálne znamená, že môžete vidieť názov stránok nezávisle od počtu otvorených listov.

Dlaždicujte listy pre ich zobrazenie vedľa seba

Už žiadne ďalšie prekakovanie medzi listami tam a späť – dlaždicovanie listov vám umožní zobrazovať listy súčasne. Hľadáte informácie pre článok? Sledujte viaceré streamovania naraz? Jednoducho to hoďte vedľa seba a uľahčite si život.

Čo si o listoch v prehliadači Vivaldi myslia ostatný

PhotoFlorent CT@Kapcash

Using @vivaldibrowser, you can display both the mobile and medium sized version of your web page on the same tab. This is great to check your website responsiveness!

PhotoTomás Fonseca@inserirusername

@vivaldibrowser just saw the option "Stack tabs by host" and it just made my day!

PhotoDr. Chief Heretic, MPH@TheChiefHeretic

The recent tab upgrades - double layer stacking plus renaming - is killer! The UX the whole way is so good. Keep up the good work!!

PhotoAleksey Voznesenski@ace5c4d

I'm REALLY digging @vivaldibrowser. Mouse gestures are very very cool. Also being able to put tabs on the side. It's super customisable

PhotoArild Fines@rogue_code

I use @vivaldibrowser which has tab search already built in. It also lets you put the tab well vertically with a scrollbar, which means you can always read tab titles and icons. This, in addition to automatic tab hibernation, makes the number of open tabs a non-issue.

PhotoAaron @ 🏡@AReynaldosG

Tom, if you're in the mood I recommend using @vivaldibrowser. If you keep multiple tabs you can group them and name the group. You can mute all but the active tab through configuration or keyboard shortcuts.

Štruktúrne zobrazenie listov

Máte chuť na dobrodružstvo? Úplne skryte lištu listov a použite panel okna pre správu listov v štruktúrnom zobrazení na bočnej strane.

Accordion tabs

Accordion tabs allow you to expand and collapse a tab stack with a single click. It's a great way to quickly show and hide information, especially when you have a limited amount of space available.

Vyhľadajte otvorené listy

Finding a tab shouldn't be like looking for a needle in a haystack. Search your open tabs using Quick Commands for a more speedy result.

Scrollable tabs

Scrollable Tabs let you scroll tabs and two-level tab bars horizontally, so you can keep more tabs open without them shrinking. Navigate by scrolling your mouse or using the arrows on either side of the tabs.

Pinned tabs

Pinned Tabs allow you to keep your most used tabs and tab stacks open and available in the same location, at all times.

Nechajte listom trochu oddychu

Stovky otvorených listov naraz môžu byť záťažou (pre váš notebook a myseľ). Použite preto uspávanie listov pre ľahšie načítanie – ponechajte ich uspaté dovtedy, pokiaľ ich nebudete znova potrebovať.

Periodic reloader

Use Periodic Reloader to set reload tab values, so you are always looking at the latest version of a site or so you stay logged in, while working elsewhere. A countdown will display on the Tab under the favicon and title.

Uložte si listy na neskôr

Uložené relácia vám umožnia rýchlo znovu otvoriť skupinu listov podľa potreby. Nastavte si pracovné oblasti pre rozličné projekty a udržujte listy (a ich rozloženie) vždy pripravené pre neskoršie využitie.

Jednoduché prepínanie

Kvôli prepínaniu listov nie je nutné sa okamžite náhliť na lištu listov. Použite prepínanie listov rolovaním pomocou klávesnice alebo myši.

Undo tab close

Need to reopen a tab you just closed? Just click the tab-trash-icon Closed Tabs button for a list of previously closed Tabs and Windows within the latest session; then, click the one you want to reopen.

Ovládanie zvuku

Nečakaný zvuk je nočnou morou. Vy rozhodnite o tom, ktoré listy budú prehrávať zvuk a kedy, za použitia stlmenia listov. Vy máte kontrolu.

Get away from Big Tech and have fun doing it

Download Vivaldi