Get involved!

Vivaldi je malá společnost vlastněná jejími zaměstnanci. Nemáme žádné externí investory a necháváme to tak, abychom měli jistotu, že Vivaldi zůstane na správné cestě.

Potřebujeme vaši pomoc k růstu.

Zmiňte se o nás

Pište o Vivaldi na sociální sítě a zanechte nám hodnocení na Google Play. Šiřte povědomí a pozvěte své přátele, rodinu a kolegy k vyzkoušení Vivaldi.

Používejte výchozí vyhledávače

Zisk generujeme prostřednictvím partnerství s vyhledávači a pomocí výchozích záložek (kromě Googlu), které jsou ve Vivaldi po instalaci.

Testujte nejnovější verze

Pomozte nám prohlížeč důkladně otestovat pomocí Snapshot verzí Vivaldi.

Sdílejte svou zpětnou vazbu v článcích k novým vydánímhlášením chyb.