تیم ویوالدی

Join the exciting venture of developing the most advanced and customizable web browser on earth. We're currently looking for a Full Stack Developer & Community and Support Manager

بیشتر بدانید
Andre Schultz - توسعه دهنده
Andre Schultz
توسعه دهنده
نروژ، اسلو
Anne Christiansen Stavnes - رییس دفتر / مدیر منابع انسانی
Anne Christiansen Stavnes
رییس دفتر / مدیر منابع انسانی
ایسلند، نروژ و آمریکا
Atle Mo - طراح
Atle Mo
طراح
نروژ، اسلو
Björgvin Ragnarsson - توسعه دهنده
Björgvin Ragnarsson
توسعه دهنده
هلسینکی، فنلاند
Claudia Eriksen - مدیر سیستم
Claudia Eriksen
مدیر سیستم
نروژ، اسلو
Christian Dysthe - توسعه تجاری
Christian Dysthe
توسعه تجاری
گلاستر، ایالات متحده
Daníel Sigurðsson - توسعه دهنده
Daníel Sigurðsson
توسعه دهنده
ریک‌یاویک، ایسلند
Espen Sand - توسعه دهنده
Espen Sand
توسعه دهنده
نروژ، اسلو
Gaëlle Logeay - مدیر ارتباطات
Gaëlle Logeay
مدیر ارتباطات
نروژ، اسلو
Geir Gunnarsson - توسعه دهنده
Geir Gunnarsson
توسعه دهنده
ریک‌یاویک، ایسلند
Giorgi Chavchanidze - مدیر تضمین کیفیت
Giorgi Chavchanidze
مدیر تضمین کیفیت
نروژ، اسلو
Guðmundur Arnar Ástvaldsson - توسعه دهنده
Guðmundur Arnar Ástvaldsson
توسعه دهنده
ریک‌یاویک، ایسلند
Guðmundur Gunnarsson - توسعه دهنده
Guðmundur Gunnarsson
توسعه دهنده
ریک‌یاویک، ایسلند
Guðmundur Már Gunnarsson - توسعه دهنده
Guðmundur Már Gunnarsson
توسعه دهنده
گلاستر، ایالات متحده
Hahn Dang - مدیر اداری و منابع انسانی
Hahn Dang
مدیر اداری و منابع انسانی
نروژ، اسلو
Henrik Granaas-Helmers - طراح
Henrik Granaas-Helmers
طراح
نروژ، اسلو
Hlini Melsteð Jóngeirsson - مدیر سیستم
Hlini Melsteð Jóngeirsson
مدیر سیستم
ریک‌یاویک، ایسلند
Ilya Shpankov - بازاریابی
Ilya Shpankov
بازاریابی
سن پترزبورگ، روسیه
Ísak Garðarsson - مدیر سیستم
Ísak Garðarsson
مدیر سیستم
ریک‌یاویک، ایسلند
Jane Niinsalu - PR and Marketing Assistant
Jane Niinsalu
PR and Marketing Assistant
نروژ، اسلو
Jarle Antonsen - مدیر پروژه و توسعه‌دهنده
Jarle Antonsen
مدیر پروژه و توسعه‌دهنده
نروژ، اسلو
Julien Picalausa - توسعه دهنده
Julien Picalausa
توسعه دهنده
نروژ، اسلو
Jón S. von Tetzchner - مدیر عامل
Jón S. von Tetzchner
مدیر عامل
گلاستر، ایالات متحده
Jon McCullough - مدیر بازاریابی
Jon McCullough
مدیر بازاریابی
نروژ، اسلو
María Þorgeirsóttir - مدیر اداری و منابع انسانی
María Þorgeirsdóttir
مدیر اداری و منابع انسانی
ریک‌یاویک، ایسلند
Maria Popova - مدیر تضمین کیفیت
Maria Popova
مدیر تضمین کیفیت
نروژ، اسلو
Michael Vacík - طراح
Michael Vacík
طراح
پراها،‌ جمهوری چک
Olga Apostolova - مدیر انجمن و پشتیبانی
Olga Apostolova
مدیر انجمن و پشتیبانی
نروژ، اسلو
Patricia Aas - توسعه دهنده
Patricia Aas
توسعه دهنده
نروژ، اسلو
Petter Nilsen - آزمایش‌کننده
Petter Nilsen
توسعه دهنده
نروژ، اسلو
Pål Andreas Franksson - آزمایش‌کننده
Pål Andreas Franksson
آزمایش‌کننده
نروژ، اسلو
Ruarí Ødegaard - مدیر تضمین کیفیت
Ruarí Ødegaard
مدیر تضمین کیفیت
نروژ، اسلو
Stein Henriksen - آزمایش‌کننده
Stein Henriksen
آزمایش‌کننده
نروژ، اسلو
Takaaki Yoshikawa - مهندس تست محصول ژاپنی
Takaaki Yoshikawa
مهندس تست محصول ژاپنی
نروژ، اسلو
Tatsuki Tomita - مؤسس و مدیر ارشد اجرایی
Tatsuki Tomita
مؤسس و مدیر ارشد اجرایی
کالیفرنیا، ایالات متحده
Teresa Ann Morse - مدیر داخلی
Teresa Ann Morse
مدیر داخلی
گلاستر، ایالات متحده
Tómas Haarde - توسعه دهنده
Tómas Haarde
توسعه دهنده
ریک‌یاویک، ایسلند
Yngve N. Pettersen - توسعه دهنده
Yngve N. Pettersen
توسعه دهنده
نروژ، اسلو
Varsha Chowdhury - بازاریابی
Varsha Chowdhury
بازاریابی
نروژ، اسلو

یک تشکر ویژه هم از شما

همچنین می‌خواهیم تا سپاسگزاری ویژه‌ای هم داشته باشیم از دوستانمان، از تمام کاربرانی که داوطلبانه ویوالدی را تست کرده و به ما روز و شب یاری می‌رسانند.


بدون شما قادر به انجام این کار نبودیم!