Chuyện Chúng tôi

Tìm hiểu lý do tại sao chúng tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu mới này.

Jón S. von Tetzchner

Trình duyệt cho Bạn bè của Chúng tôi

Năm 1994, hai lập trình viên bắt đầu làm việc trên một trình duyệt web. Ý tưởng là để xây dựng một trình duyệt thực sự nhanh, có khả năng chạy trên phần cứng hạn chế, luôn ghi nhớ rằng người dùng là những cá nhân có yêu cầu và mong muốn của riêng họ. Opera đã ra đời.

Phần mềm nhỏ của chúng tôi đã tăng sức hút, nhóm của chúng tôi đã lớn mạnh, và chúng tôi đã thành lập được một cộng đồng. Chúng tôi đi sát với người dùng và mục tiêu ban đầu của mình. Chúng tôi đã cải tiến phần mềm của chúng tôi dựa trên phản hồi của người sử dụng, cũng như những ý tưởng riêng của chúng tôi về cách xây dựng một trình duyệt tuyệt vời. Chúng tôi đã đổi mới và phấn đấu cho sự xuất sắc.

Đến năm 2015. Trình duyệt mà chúng tôi từng yêu mến đã thay đổi hướng đi của nó. Đáng buồn thay, nó không còn phục vụ cộng đồng những người sử dụng và những nhà đóng góp - những người đã giúp xây dựng trình duyệt ở giai đoạn đầu tiên.

Vì vậy, chúng tôi đã đi đến một quyết định tự nhiên: chúng tôi phải xây dựng một trình duyệt mới. Một trình duyệt cho bản thân và cho bạn bè của chúng tôi. Một trình duyệt nhanh, nhưng cũng là một trình duyệt phong phú về tính năng, độ linh hoạt cao và đặt người sử dụng lên hàng đầu. Một trình duyệt mà được xây dựng cho bạn.

Và như vậy, Vivaldi ra đời.

—Jon