Tlač & Média

Všetky tieto materiály môžete zadarmo používať vo vašich publikáciách. Pokiaľ potrebujete iné verzie, alebo ďalšie materiály, prosím, kontaktujte nás na [email protected].

Stiahnuť balíček pre tlač

Podklady pre tlač

Ikona & Logo

Ikona aplikácie Vivaldi

Fotografie

Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Členovia tímu Vivaldi, na výlete v Islande

Tapety

Dymová tapeta Vivadi
Farebná tapeta Vivadi
Hviezdna tapeta Vivaldi

Logá prehliadačov na trhu

Šesť prehliadačov v kruhu
Šesť prehliadačov v riadku

Snímky obrazovky

Uvítacia stránka prehliadača Vivaldi
Vivaldi zobrazujúci rýchle príkazy
Vivaldi s panelom listov na ľavej strane
Vivaldi s dlaždicovanou skupinou listov
Rýchly prístup prehliadača Vivaldi
Panel poznámok prehliadača Vivaldi
Vivaldi so skrytým používateľským rozhraním
Vivaldi so svetlým používateľským rozhraním
Vivaldi s tmavým používateľským rozhraním
Správca záložiek prehliadača Vivaldi
Panel záložiek prehliadača Vivaldi
Webový panel prehliadača Vivaldi
Motívy vzhľadu prehliadača Vivaldi
Režim čítačky prehliadača Vivaldi
História prehliadača Vivaldi (celkový prehľad)
História prehliadača Vivaldi (mesačný prehľad)
Panel histórie prehliadača Vivaldi