Tisak i mediji

Slobodno koristite ove materijale u vašim objavama. Trebaju li vam drugačije verzije ili daljnji materijali, molimo kontaktirajte nas na [email protected].

Preuzmi Press Kit

Materijali za medije

Ikona i logo

Vivaldi ikona programa

Fotografije

Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Jon S. von Tetzchner
Dio Vivaldi tima, cestovni izlet na Islandu

Pozadine

Vivaldi Smoke pozadina
Vivaldi boje pozadina
Vivaldi Stars Wallpaper

Logotipi različitih preglednika

Šest preglednika u krugu
Šest preglednika u redu

Snimke zalona

Vivaldi stranica dobrodošlice
Vivaldi brze naredbe
Vivaldi sa karticama na lijevoj strani
Vivaldi sa grupiranim i posloženim karticama
Vivaldi brzo biranje
Vivaldi panel bilješki
Vivaldi sa isključenim prikazom korisničkog sučelja
Vivaldi sa svijetlim korisničkim sučeljem
Vivaldi sa tamnim korisničkim sučeljem
Vivaldi upravitelj oznaka
Vivaldi panel oznaka
Vivaldi web paneli
Vivaldi teme
Vivaldi Reader Mode
Vivaldi povijest, prikaz popisa
Vivaldi povijest, mjesečni prikaz
Vivaldi panel povijesti