Vivaldi Android-ի համար

Vivaldi is a private web browser with built-in tools to keep you safe, browse faster and get more done on your phones and tablets.

Տեղակայեք այն Google Play-ից

Չունե՞ք Google Play։

Հիմնական հնարավորություններ

Built for the big screen.
Make the most of your tablet with Vivaldi.

Take tabs to the next level

Use Two-Level Tab Stacks to stay organized and keep your screen tidy. Tabs inside a group will show in a second row, but stay hidden when you don't need them.

Tools by your side

Keep go-to tools within easy reach in the side bar of the browser. Work with your History, Downloads, Bookmarks, and Notes in split-screen with your main window.

Ինչ են ուրիշներն ասում Vivaldi-ի մասին

Share your thoughts on #vivaldibrowser

  • Vivaldi-ի մոտեցումն այլ է, գաղափարը բջջային սարքերի համար լիարժեք փորձի ապահովումն է, այլ ոչ թե «ջրով բացված», թույլ տարբերակի ստեղծումը, ինչը ներկայումս սովորական է դարձել։

  • Այն նաև թույլ կտա Ձեզ սինքրոնացնել էջանիշերը, Արագ կանչերը, գաղտնաբառերը, ինքնալրացման տվյալները և հիշատակածս նոթերը Ձեր համակարգչի և հեռախոսի միջև, ընդ որում այս տվյալներն ի սկզբանե պաշտպանված են երկկողմանի գաղտնագրմամբ։

  • Vivaldi-ի Android տարբերակը, ինչպես համակարգչային տարբերակը, ունի յուրահատուկ ինտերֆեյս, որը ներառում է գործիքներ, իչպիսիք են վահանակները, արագ կանչերը, նոթերը և էջի արտապատկերումը։

  • Vivaldi-ի ինչպես համակարգչային, այնպես էլ բջջային տարբերակում, ամպի պատկերակին սեղմելիս հայտնվում են այն բոլոր ներդիրները, որոնք ձեզ մոտ բաց են Vivaldi-ի հաշվին կցված այլ սարքերի վրա։ Սա չափազանց հեշտացնում է տարբեր սարքերով աշխատելը։ Սրան գումարած նաև այն, որ ամեն ինչը սինքրոնացվում է երկկողմանի գաղտնագրմամբ։

  • I’ve previously called Vivaldi the best browser on the web. I stand by that.

The first browser for Android Automotive OS

Available in Polestar. Իմանալ ավելին

Full-scale browsing

Vivaldi for Android Automotive OS doesn't cut corners. Because the browser in your car should be as powerful as anywhere else.

Feel at home

Vivaldi's trademark flexibility and ease of customization is baked-in. Turn your car into a mobile entertainment suite or a command center for work on the road. It's your call.

Get away from Big Tech and have fun doing it.

Տեղակայեք այն Google Play-ից