Възможности

И понеже мислим как сърфирането да стане още по-ефективно и ефикасно…
Ето какво вие, потребителят, получавате с всяко изтеглено копие на Vivaldi.

Облекчено придвижване

Номератор

Имате препратки към предпочитаните сайтове с всеки нов раздел.

Папки към номератора

Подреждате нещата от номератора в папки за удобен достъп.

Бързи команди

Получавате пълен контрол над Vivaldi чрез прости текстови команди.

Бързо навиване

Скачате към следващата страница — незаменимо при списък с резултати.

Развиване

Връщате се на първата посетена от вас страница в дадения сайт.

Умело сърфиране

Записки

Водите записки докато сърфирате с препратки към конкретния сайт.

Панели

Преглеждате всеки сайт от чекмеджето — незаменимо за социални медии.

Чекмедже

Получавате бърз достъп до отметки, изтегляния и записки.

Поле за търсене

Търсите чрез предоставените доставчици или добавяте своя търсачка.

Потребителска търсачка

Добавяте почти всяка съществуваща търсачка в Мрежата към Vivaldi.

Управляеми раздели

Сесии

Записвате отворените раздели и зареждате набора, когато пожелаете.

Скупчване на раздели

Влачите един раздел върху друг и ги записвате като куп с раздели.

Изгледи на раздели

Разгъвате лентата с раздели и виждате изгледи на отворените страници.

Кошче

Възстановявате затворени раздели или блокирани изскачащи прозорци.

Превключване на разделите

Придвижвате се лесно между отворените раздели.

Поделяне на скупчени раздели

Преглеждате купа с раздели, поделен по мрежа.

Отметки

Лента с отметки

Управлявате и имате опростен достъп до отметките си от тяхната лента.

Псевдоними

Давате псевдоним на отметка за бърз достъп от лентата с адреси.

Kлавиши

Жестове с мишка

Изпълнявате всяко ключово действие в браузъра чрез мишка или трекпад.

Бързи клавиши

Ползвате клавишни комбинации за лесно изпълнение на действията.

Онагледяване

Фон на номератора

Нагласявате картината за фон на вашия номератор.

Увеличаване на страниците

Увеличавате или намалявате елементите от съдържанието на страницата.

Увеличаване на интерфейса

Регулирате размерите на елементите в интерфейса на Vivaldi.

Оцветяване с едно щракване

Променяте интерфейса на Vivaldi с едно-единствено щракване.

Пригаждащо оцветяване на интерфейса

Сърфирате, а интерфейсът на Vivaldi се пригажда към цвета на страницата.

Изтегляне на Vivaldi 1.15 за Windows