با ما در ارتباط باشید

برای ارتباط با ما می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید، ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود.

Please use this form to send your questions related to Press & Media, Partnership, General enquiries or forum issues. برای ایجاد گزارش باگ اینجا را ببینید، ویا ارسال یک ویژگی درخواستی اینجا.Norway

c/o Det Lille AS
P.O. Box 7008 Majorstuen
0306 Oslo

Iceland

Innovation House
Eiðistorg 13-15, 3rd floor
170 Seltjarnarnes

US

Innovation House
18 Norman Ave
Gloucester MA 01930